Inwestycje.pl podkreślają, że transakcja znacząco wpływa na dotychczasowy kształt prowadzonej działalności. Przejęcie kontroli nad podmiotem skutkuje stworzeniem grupy kapitałowej Inwestycje.pl, w której wiodącą pozycję w zakresie wyników finansowych będzie posiadać nowy podmiot zależny.

Zarząd spółki, której dotychczasowa działalność skupiała się na prowadzeniu portali i sprzedaży powierzchni reklamowej, widzi duży potencjał w synergiach płynących z połączenia.

"Dzięki połączeniu rozległego know-how obu podmiotów znacząco zdystansujemy naszą konkurencję. Wejście w nowy segment usług finansowych to kluczowy element realizacji strategii rozwoju, pozwalający bardziej efektywnie wykorzystać posiadane zasoby" - powiedziała prezes Inwestycje.pl Anna Sołowska-Łabaz, cytowana w komunikacie.

Dodała, że synergie płyną m.in. z możliwości wykorzystania potencjału klientów obu firm poprzez dotarcie do nich z nową ofertą i zaoferowanie im szeregu usług komplementarnych.

KantorOnline.pl jest jednym z pierwszych kantorów internetowych w Polsce, działa od początku 2011 r.

Inwestycje.pl S.A. jest notowaną na NewConnect niezależną spółką mediową z segmentu nowoczesnych technologii, której działalność skoncentrowana jest na prowadzeniu serwisów internetowych o profilu finansowym. Obecnie grupa posiada kilkanaście portali zróżnicowanych pod względem tematyki. Kluczowymi portalami wchodzącymi w skład grupy są: inwestycje.pl, waluty.com.pl, kantory.pl, fundusze24.pl. W 2014 roku Inwestycje.pl odnotowały 10,9 mln zł przychodów.