Konsensus rynkowy wynosił 275 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 272 500 tj. spadła o 3250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.