Jordańczyk Zeid Raad Zeid Al-Hussein oświadczył, że postępowanie węgierskich władz jest, że bezduszne i gwałci międzynarodowe prawa człowieka. Wysoki Komisarz wypomniał Budapesztowi takie działania, jak zabranianie uchodźcom wjazdu na Węgry, zatrzymywanie ich, zawracanie z granicy i nadmierne użycie siły wobec osób chcących przekroczyć granicę. Zeid Al-Hussein wyraził ubolewanie z powodu "ksenofobicznych i antymuzułmańskich poglądów", które w jego opinii leżą u podstaw obecnej polityki węgierskiego rządu.

Zeid Al-Hussein wyraził też najwyższe zaniepokojenie faktem, że Unia Europejska nie jest w stanie uzgodnić działań, prowadzących do opanowania kryzysu migracyjnego. Komisarz wezwał unijne instytucje do podjęcia zdecydowanych działań w tej sprawie. Dodał, że ostatnie wydarzenia pokazują potrzebę śmielszej i bardziej zorientowanej na prawa człowieka polityki azylowej i imigracyjnej w Europie.

>>> Czytaj też: Niemcy zabijają ducha Unii Europejskiej skuteczniej niż wszystkie kryzysy