"W latach 2009-2014 Lotos otworzył 17 MOP-ów. Stacja w Komorowie to osiemnasty obiekt, ale plany na 2016 zakładają jeszcze dwa uruchomienia w Krzyżanowie po obu stronach A1" - powiedział Michalak, cytowany w komunikacie.

W sieci Lotos działają łącznie 457 stacje, z czego 279 stacje własne (w tym 18 stacji autostradowych, tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych, 148 stacji segmentu premium i 113 stacji segmentu ekonomicznego Lotos Optima) oraz 178 stacji franczyzowych (w tym 111 stacji segmentu premium i 67 stacje segmentu ekonomicznego).

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.