Podczas konferencji prasowej w Tangerze François Hollande odpowiedział między innymi na pytania dotyczące sporu o obowiązkowe kwoty uchodźców. Powiedział, że „uchodźcy podlegający prawu azylu muszą być rozdzieleni między wszystkie kraje Unii i że żaden z tych krajów nie może odstąpić od tego obowiązku.

W przeciwnym razie „nie należelibyśmy już do tego samego zespołu krajów, zespołu opartego na wspólnych wartościach i zasadach”. Prezydent nie powiedział jednak, że ów obowiązek musi przybrać formę konkretnych liczb narzuconych poszczególnym krajom Unii.

Francuski przywódca mówił również o przygotowaniach do środowego szczytu Unii Europejskiej, poświęconego właśnie kwestii imigrantów. François Hollande chce, by sprawa ich rozdziału została rozwiązana już w przeddzień szczytu, na spotkaniu europejskich ministrów spraw wewnętrznych. Sam szczyt zająłby się wtedy tylko problemem finansowania pomocy dla uchodźców.