"Wnioski zostały złożone przez zarząd CRF, w związku z ogłoszonymi w dniu 4 sierpnia 2015 r. przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji konkursami, w sprawie możliwości ubiegania się o koncesje na rozpowszechnianie programów telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu ósmego (MUX-8). CRF złożyło wnioski o koncesje na poniżej opisane programy telewizyjne:

1) program zawierający w co najmniej 30% tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6:00 - 23:00, filmy fabularne, seriale i audycje rozrywkowe, jak również audycje informacyjne i publicystyczne;

2) program promujący aktywny rozwój człowieka, składający się z audycji poświęconych zdrowemu stylowi życia, rozwojowi zawodowemu i społecznemu człowieka, a także popularyzujący aktywność fizyczną oraz zawierający między innymi relacje z wydarzeń kulturalnych i artystycznych" - czytamy w komunikacie.

W przypadku uzyskania przez CRF koncesji rozpoczęcie rozpowszechniania programów będzie mogło nastąpić po uzyskaniu rezerwacji częstotliwości wydanej przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od uzyskania przez CRF koncesji, podano także.

Kino Polska TV podało, że wysokość opłaty koncesyjnej za udzielenie jednej koncesji wyniesie 15 982 841,58 zł, przy założeniu braku zmiany opłat i wskaźników, będących podstawą jej obliczania.

"Ewentualne uzyskanie koncesji umożliwi dalszy rozwój CRF, zwiększenie jej poziomu przychodów ze sprzedaży, a także pozytywnie wpłynie na grupę kapitałową emitenta poprzez poszerzenie oferty programowej. Przyznanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji przyczyniłoby się do wzmocnienia pozycji spółki na rynku telewizyjnym" - czytamy także.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet.