"55,6-kilometrowy odcinek S7 został podzielony na trzy części realizacyjne i zainteresowane inwestycją firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na całość lub dowolnie wybraną ilość odcinków realizacyjnych: część nr 1: odcinek realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km; część nr 2: odcinek realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km; część nr 3: odcinek węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km" - czytamy w komunikacie.

Prace projektowe, roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu na projektowanie inwestycji okresy te są wliczane. Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert wynosi 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), natomiast najdłuższy możliwy termin realizacji może obejmować 37 miesięcy.

Procedura ma charakter ograniczony. Kryteriami wyboru ofert są cena (waga 90), termin realizacji (5) i okres gwarancji jakości (5).

"Dzięki tej inwestycji podróż pomiędzy Krakowem i Warszawą nie tylko się skróci, ale będzie znacznie bezpieczniejsza. Zyska też sam Kraków, odciążony zostanie bowiem od ruchu tranzytowego odbywającego się teraz przez miasto" - podsumowano w komunikacie.