"Pisemne zgłoszenia kandydatur na nw. stanowiska prezesa zarządu JSW oraz zastępcy prezesa zarządu  ds. ekonomicznych VIII kadencji należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 14.10.2015 r. do godz. 14, w kancelarii głównej spółki lub przesłać pocztą" - czytamy w komunikacie.

Na początku września  Robert Kozłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych spółki bez podania przyczyn. Kilka dni wcześniej z funkcji prezesa JSW rezygnację złożył Edward Szlęk - z uwagi na stan zdrowia.

Rada nadzorcza JSW oddelegowała do składu zarządu Józefa Myrczka, który będzie pełnił obowiązki prezesa do czasu wyboru nowego. Z kolei za pion ekonomiczny - do czasu wyboru nowego zastępcy ds. finansowych - odpowiedzialny jest główny księgowy Dariusz Bernacki.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.