Kino Polska TV

Cyfrowe Repozytorium Filmowe (CRF), spółka zależna Kino Polska TV złożyła w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT) dwa wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu ósmego (MUX-8), podała spółka. >>>>  

Kruk 

Kruk podpisał list intencyjny z Presco Group dotyczący zakupu 100% udziałów w spółce Presco Investments S.a r.l. i prawa do dysponowania portfelami wierzytelności w Polsce, posiadanymi przez spółkę oraz fundusz Presco Investment I NS FIZ o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł. Wartość transakcji wyniesienie maksymalnie 220 mln zł, podał Kruk.>>>> 

LW Bogdanka 

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka zwołała na 15 października br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze zdecydują o zmianach w statucie, w tym o ograniczeniu wykonywania prawa głosu przez nowych akcjonariuszy do 10%, wynika z projektów uchwał na walne.>>>> 

Wirtualna Polska

Spółka zależna Wirtualna Polska Holding - WP1 - złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, podała spółka. Kanał miałby być dostępny na nowym multipleksie MUX8. >>>> 

Alior Bank,  Hawe 

Alior Bank przystąpił do listu intencyjnego (umowy standstill) zawartego z wierzycielami Hawe, podała spółka. >>>> 

GetBack 

GetBack zdecydowała o emisji 6 tys. obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej równej 6 mln zł, podała spółka.>>>> 

OPTeam

OPTeam i Innova Investments LLC podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy zakupie akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), podała spółka.>>>> 

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz zastępca prezesa ds. ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podała spółka na stronie internetowej.>>>>  

Dekpol 

Caterpillar przyznał Dekpolowi status zatwierdzonego dostawcy stalowych elementów konstrukcji maszyn budowlanych, poinformował członek zarządu Andrzej Kuchtyk. "Przyznanie przez koncern Caterpillar tytułu zatwierdzonego dostawcy stalowych elementów konstrukcji maszyn budowlanych potwierdza bardzo wysoką jakość oferowanego przez nas osprzętu. Jednocześnie oznacza że spełniamy wszystkie wymagane normy. Zapewnia nam to możliwość dynamicznego i systematycznego wzrostu skali współpracy z tym partnerem biznesowym, a tym samym uzyskujemy potencjał do dynamicznego rozwoju całej firmy" – powiedział Kuchtyk, cytowany w komunikacie.

ABC Data 

ABC Data buduje pozycję na nowych rynkach ze szczególnym wskazaniem na kraje bałkańskie i ocenia, że "szybko zbliża" się do pozycji niekwestionowanego lidera regionu CEE, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>>  

OT Logistics 

OT Logistics zawarła umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku, na której zamierza zbudować terminal wyspecjalizowany w przeładunkach ładunków agro, podała spółka. "Zawarcie umowy dzierżawy rozpoczyna proces budowy największego w regionie i jedynego w Polsce terminala wyspecjalizowanego w przeładunkach ładunków agro. Spółka oczekuje, że w pierwszym etapie realizacji inwestycji w latach 2016-2018 terminal osiągnie zdolność przeładunkową na poziomie 2,7 mln ton rocznie, a w wyniku realizacji drugiego etapu w latach 2018−2020 zdolność ta zostanie podwojona. Realizacja Inwestycji ma się zakończyć w terminie do końca 60 miesiąca od daty wydania nieruchomości" - czytamy w komunikacie. "W kolejnych tygodniach planujemy przedstawić szczegółowe analizy oraz przygotowane w oparciu o nie plan inwestycyjny i harmonogram działań" - powiedział prezes Zbigniew Nowik, cytowany w komunikacie.

Mabion 

Mabion złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym (GIF) wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie badanych produktów leczniczych w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej, poinformował prezes Maciej Wieczorek. "Zezwolenie GIF umożliwi – po rejestracji na rynku – rozpoczęcie komercyjnej produkcji leku MabionCD20, który wykorzystywany jest w terapii nowotworów krwi i reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Oczekując na decyzję GIF odnośnie Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim rozpoczęliśmy naukowe konsultacje przedrejestracyjne z Europejską Agencją ds. Leków w sprawie MabionCD20, co jest wstępnym etapem przed wystąpieniem z formalnym wnioskiem o rejestrację leku na rynku Unii Europejskiej" - powiedział Wieczorek, cytowany w komunikacie. 

Pfleiderer Grajewo 

Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zdecydowali o podjęciu czynności związanych z refinansowaniem i ustanowieniem zabezpieczeń, wynika z uchwał walnego. >>>>  

Agora 

Agora złożyła wnioski koncesyjne na wszystkie cztery kanały telewizyjne dostępne w ramach tzw. MUX-8, poinformował prezes Bartosz Hojka. >>>>  

Grupa Azoty 

Dzięki budowie nowej wytwórni poliamidu-6 w Tarnowie Grupa Azoty uzyska drugą pozycję wśród wytwórców poliamidu w Europie, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> 

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal spodziewa się powrotu do notowań ciągłych w pierwszej połowie października, poinformowała prezes Joanna Makowiecka-Gaca. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował scalenie akcji spółki; kolejnym etapem w procesie scalenia akcji jest zawieszenie obrotu akcjami na GPW, a następnie przeprowadzenie procedury scalenia. "Spodziewamy się, że zakończenie procedury scalenia i powrót do notowań ciągłych nastąpi w pierwszej połowie października. Proces scalenia akcji jest dla spółki kluczowy. Naszym celem jest powrót do notowań ciągłych, a w przyszłości do WIG Budownictwo" - powiedziała Makowiecka-Gaca, cytowana w komunikacie. 18 września 2015 r. dokonano wpisu dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa zmiany statutu Polimex-Mostostal w zakresie kapitału zakładowego.

Orange Polska

Orange Polska po deregulacji hurtowego rynku dzierżawy łączy będzie mógł "efektywnie konkurować" w tym segmencie, co w efekcie będzie korzystne dla odbiorców tych usług, poinformował prezes Orange Polska Bruno Duthoit. "Stopniowa deregulacja usług hurtowej dzierżawy łączy jest trendem występującym w całej UE. Uważamy, że warunki rynkowe wymagały, aby polski regulator wprowadził deregulację i to nie tylko usług świadczonych w sieci szkieletowej, ale także części segmentu sieci dostępowej. Na tych rynkach funkcjonuje kilka bardzo silnych grup kapitałowych, konkurujących ze sobą zarówno na szczeblu hurtowym jak i detalicznym. Orange Polska będzie mógł teraz efektywnie konkurować na rynkach dzierżawy łączy, co w efekcie będzie z korzyścią dla odbiorców tych usług" – powiedział Duthoit, cytowany w komunikacie. W dniu 21 września 2015 Orange Polska otrzymał decyzje i postanowienie prezesa UKE wydane po przeprowadzeniu analizy hurtowych rynków dzierżawy łączy, podała spółka.