Wcześniej w prospekcie emisyjnym informowano, że w ramach oferty publicznej AAT Sweden II AB oferuje do 2 397 536 akcji stanowiących do 29,97% kapitału zakładowego spółki (oferta podstawowa), zaś Lock Syndication S.C.A. może zaoferować w całości lub w części do 1 600 000 akcji stanowiących do 20% kapitału zakładowego spółki (dodatkowe akcje).

Ostatecznie dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 359 630 akcji, zaś dla inwestorów instytucjonalnych - 2 037 906 akcji, podano w informacji.

Według wcześniej ogłoszonego harmonogramu, nie później niż 22 września miała być ustalona i podana ostateczna cena i liczba akcji oferowanych ogółem oraz w poszczególnych transach. Przydział akcji oferowanych planowany jest na 25 września, a debiut na GPW ok. 5 października.

Grupa AAT Holding S.A. jest liderem na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce z udziałem rynkowym na poziomie 16%. Grupa produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Działa w obszarze nowych technologii, a prawie 2/3 jej przychodów pochodzi ze sprzedaży własnych produktów i rozwiązań zarówno w Polsce jak i za granicą, w tym w większości z krajów Unii Europejskiej.

Przychody grupy w I półroczu 2015 wzrosły o 5,2% r/r do 78 mln zł, a skorygowany zysk netto - o 20,7% do 5,1 mln zł.