"Pozyskane nowe środki wynoszące prawie 6 mln zł pozwolą nam na mocny rozwój na rynkach międzynarodowych, gdzie oferować będziemy nasze najbardziej perspektywiczne produkty – iLumio oraz LiveBank. Przełoży się to na wzrost udziału sprzedaży eksportowej i produktowej w przychodach firmy, co jest potwierdzeniem przyjętej strategii. Już teraz nasi klienci jak Wipro wraz z T-Mobile, Bank Pocztowy, Polkomtel i wielu innych dostrzegają plusy naszych modeli biznesowych, co przekłada się na podpisywane rekordowe kontrakty na rynkach finansowym i telekomunikacyjnym" - powiedział prezes spółki Rafał Styczeń, cytowany w komunikacie.  

Dodał, że w 2014 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 372% i wyniosły 54 mln, a w ciągu ostatnich 12 raportowanych miesięcy uzyskano 68 mln zł przychodów, 14 mln zł EBITDA i 9,4 mln zł zysku netto.  

"Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 prezentują się również bardzo atrakcyjnie – wzrost przychodu z 18,4 mln do 32,4 (175%) oraz zysku z 2,5 mln do 4,9 mln (względem pierwszego półrocza 2014). Jeszcze bardziej istotna jest zmiana struktury sprzedaży – coraz większy udział w sprzedaży generują przychody produktowe, które ze względu na niski koszt krańcowy, są najbardziej rentownym obszarem firmy. Podobne korzystne tendencje obserwujemy w strukturze geograficznej sprzedaży, gdzie rosnącym obszarem jest eksport" – dodał dyrektor finansowy Łukasz Juśkiewicz.

Wind Mobile jest notowanym na NewConnect integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów.