W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 14,3 proc. (wobec wzrostu o 10,6 proc. m/m miesiąc wcześniej), podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz zwiększyły się w sierpniu br. o 11,2 proc. r/r (ale spadły o 10,8 proc.  m/m).

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

>>> Czytaj też: Coraz mniej bezrobocia w Polsce. Zobacz najnowsze dane GUS