Rekomendacja została wydana przy cenie 30,10 zł za akcję. Dzisiaj o godzinie 9:25 za akcje paliwowej spółki płacono 28,22 zł po wzroście o 1,15%.

"Naszym zdaniem, ostatnie wzrosty kursu akcji nie mają uzasadnienia w fundamentach spółki, zwłaszcza w zakresie potencjału wydobywczego oraz przepływów pieniężnych i odzwierciedlają jedynie krótkoterminowe perspektywy związane ze sprzyjającą sytuacją na rynku rafineryjnym" - czytamy w raporcie.

Analitycy DM PKO BP prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 675 mln zł w 2015 r., a w 2016 roku - 593 mln zł. Przychody mają wynieść odpowiednio: 25 605 mln zł i 25 695 mln zł.