"Zarząd PCC Exol (...) postanowił podjąć czynności zmierzające do refinansowania pozostałej do spłaty części pożyczki właścicielskiej udzielonej spółce przez PCC SE z siedzibą w Duisburgu dnia 16.01.2012 r., to jest kwoty głównej pożyczki w wysokości 14 526 939,02 euro oraz odsetek należnych PCC SE, środkami, które zostaną pozyskane z kredytu inwestycyjnego do kwoty 60 mln zł lub z emisji obligacji spółki" - czytamy w komunikacie.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.