"Wnioski w imieniu części obligatariuszy zostały złożone na przełomie sierpnia i września. Posiedzenie sądu zostało wyznaczone na 7 października. Egzekucja z dochodu oznacza równe traktowanie wierzycieli i uniemożliwia najbardziej radykalnym z nich samodzielne kontynuowanie postępowań komorniczych, torpedowanie tym uzgodnień i porozumień między pozostałymi wierzycielami" - powiedział Meller, cytowany przez "Puls Biznesu".

Według Vestor DM, szanse na zdobycie przez Hawe pieniędzy na spłatę zadłużenia w drodze emisji akcji są obecnie nieduże, podkreśla gazeta.

W ramach egzekucji z dochodów wszystkie składniki majątku dłużnika podlegają automatycznemu zajęciu, tłumaczy także "PB".

Tymczasem w ub. tygodniu zarząd Hawe informował, że jest "w bieżącym kontakcie" ze wszystkimi wierzycielami, przy czym ci "mniejsi", który nie są objęci umową standstill w większości spokojnie czekają na dalszy przebieg wydarzeń.

Wcześniej we wrześniu Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (najwięksi wierzyciele spółek z GK Hawe) podpisały krótkoterminowe porozumienie o charakterze standstill ze spółkami z Grupy Hawe. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Później do umowy standstill przystąpił także Alior Bank.

Zgodnie z umową standstill, ostateczne porozumienie określające warunki i terminy spłaty zadłużenia wobec wierzycieli przez spółki z grupy Hawe zostanie zawarte w terminie do 30 września 2015 roku.

Hawe nie wykupiło w ostatnim czasie obligacji o wartości ok. 40 mln zł. Ponadto zwrotu łącznie 95 mln zł domagały się wcześniej od grupy ARP i Alior Bank.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.