Cichosz - cytowany przez "Puls Biznesu" - zapowiada, że "w niedługim czasie" spółka powinna dostać wypełnione deklaracje od konsorcjów firm zainteresowanych udziałem w postępowaniu zintegrowanym.

"Na podstawie tych deklaracji roześlemy zaproszenia. Będzie to formalny start tego postępowania. Rozesłanie zaproszeń planujemy na przełom lat 2015/2016" - powiedział prezes.

"PB" podkreśla, że w ten sposób rozpocznie się wieloletni konkurs, w ramach którego PGE wybierze "dostawcę technologii, generalnego wykonawcę, operatora, dostawcę paliwa jądrowego, a także partnera finansowego dla projektu, którego wartość szacuje się na 40-60 mld zł". Wybór zwycięskiego konsorcjum przewidywany jest na 2019 r.

Według dotychczasowych planów, pierwszy blok ma ruszyć w latach 2027-2029, ale PGE EJ1 pracuje obecnie nad nowym harmonogramem, podano także.

Wiosną br. Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia i Enea zawarły umowę nabycia udziałów w spółce celowej PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE zbyła 30% udziałów - po 10% udziałów PGE EJ 1 dla każdej ze stron i posiada obecnie 70% udziałów.

PGE EJ 1 sp. z o.o jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 000 MWe.

W styczniu ub. r. Rada Ministrów przyjęła "Program polskiej energetyki jądrowej". Zakładał on m.in. że do końca 2016 r. zakończą się prace związane z ustaleniem lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej i zawarty zostanie kontraktu na dostarczenie wybranej technologii dla niej.