"W związku z uprawomocnieniem się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku tej spółki zarząd giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem 28 września 2015 r. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujące obligacje tej spółki:

1) obligacje serii L1, oznaczone kodem 'PLEKGPF00144',

2) obligacje serii O, oznaczone kodem 'PLEKGPF00177',

3) obligacje serii P, oznaczone kodem 'PLEKGPF00185',

4) obligacje serii R, oznaczone kodem 'PLEKGPF00193',

5) obligacje serii R1, oznaczone kodem 'PLEKGPF00201',

6) obligacje serii R2, oznaczone kodem 'PLEKGPF00219',

7) obligacje serii R3, oznaczone kodem 'PLEKGPF00227',

8) obligacje serii S, oznaczone kodem 'PLEKGPF00235',

9) obligacje serii S1, oznaczone kodem 'PLEKGPF00243'" - czytamy w komunikacie.

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa spółka akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym. Suma wierzytelności przyjętych do windykacji oraz zakupionych przez naszą firmę przekroczyła 2,5 mld zł. Zadebiutowała na rynku NewConnect w 2011 r., a w 2013 r. przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.