"W dniu 28 września 2015 r. miało miejsce otwarcie kopert w ramach przetargu ogłoszonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadanie pn. 'Obwodnica Skawiny etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44'. Cena zaoferowana przez konsorcjum Firm Vistal Gdynia S.A (lider konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. partner konsorcjum) oraz Polbud-Pomorze sp. z o.o. (partner konsorcjum), tj. 35,9 mln zł brutto okazała się być najniższą spośród zaoferowanych w ramach przedmiotowego przetargu" - czytamy w komunikacie.

Kryterium oceny ofert w przetargu jest cena (90%) i gwarancja (10%), zaznaczono jednak.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Zadebiutowała na GPW w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.