"Podczas obrad NWZ przewodniczący walnego zgromadzenia poinformował, iż akcjonariusz, na żądanie którego w dniu 11 września 2015 r. wprowadzono do porządku obrad NWZ punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej spółki, jako uzasadnienie odwołania pana Marka Podskalnego oraz pana Krzysztofa Czarnoty ze składu rady nadzorczej emitenta podał utratę zaufania w związku z konfliktem interesów ww. członków rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie.

Na początku września "Gazeta Wyborcza" napisała, że dwaj członkowie rady nadzorczej PKP Cargo: Krzysztof Czarnota z FZZP PKP i Marek Podskalny - przewodniczący zakładowej "Solidarności", otrzymali opinię prawną o działaniu na szkodę spółki.

Chodziło o m.in. branie udziału w mediacjach z zarządem spółki po stronie związkowej, co według opinii stanowiło naruszenie obowiązku lojalności wobec spółki; upublicznianie tajnych informacji dotyczących przebiegu posiedzenia rady i odmowę udziału w głosowaniu w sprawie decyzji zarządu o udzieleniu podwyżek pracownikom spółki.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej