Obwodnica o długości 18 km ominie miasto od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1.

"Inwestycja realizowana będzie w systemie 'Projektuj i buduj'. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane w połowie 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów: cena (waga 90%), termin realizacji (5%) i okres gwarancji jakości (5%).

Termin składania wniosków to 2 listopada br., natomiast podpisanie umowy GDDKiA przewiduje w grudniu 2016 r.