Zysk operacyjny wyniósł 65,45 mln zł wobec 37,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 162,45 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 103,81 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 160,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 126,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 449,24 mln zł w porównaniu z 367,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 79,98 mln zł wobec 200,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.