Banki przewidują, że najmniejszy wzrost popytu odczują w segmencie kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.

Średnio banki obniżyły w trzecim kwartale marże kredytowe dla przedsiębiorców, co wynikało ze spadku ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą oraz wzrostu presji konkurencyjnej. Większość instytucji nie odczuła w trzecim kwartale wzrostu popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. Te banki, które zaobserwowały wzrost, uzasadniały go większym zapotrzebowaniem firm na finansowanie inwestycji.

Banki zadeklarowały dalsze zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w czwartym kwartale. Oczekują wzrostu popytu na te kredyty. W ankiecie NBP podano jednak, że od dwóch kwartałów przewidywania banków odnośnie do wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe są znacznie wyższe niż faktyczne zmiany.

W trzecim kwartale banki po raz kolejnych odczuły znaczny spadek popytu na kredyty hipoteczne. Ich zdaniem spadek ten wynikał z wykorzystania przez klientów innych źródeł finansowania (m.in. oszczędności) oraz zmian kryteriów udzielania kredytów.

>>> Czytaj też: Złota epoka dla klientów. Banki zarabiają na nas coraz mniej

W przypadku kredytów konsumpcyjnych oczekiwania wzrostu popytu w czwartym kwartale przedstawiło 58 proc. banków ankietowanych przez NBP. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych tu również oczekiwania banków od pewnego czasu nie pokrywają się jednak z późniejszymi wynikami.

"Od dwóch lat przewidywania banków odnośnie do wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne istotnie przewyższają faktycznie występujące zmiany" - napisano w raporcie.

Ankieta NBP została przeprowadzona na przełomie września i października 2015 r. wśród 25 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 82 proc.

Poniżej podsumowanie wyników ankiety "Sytuacja na rynku kredytowym – IV kwartał 2015 roku".

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

W III kwartale 2015 r. polityka kredytowa zmieniła się w niewielkim stopniu. Banki, po jednorazowej podwyżce marży kredytowej we wcześniejszym kwartale, ponownie ją obniżyły. Ósmy kwartał z rzędu zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji było czynnikiem wspierającym popyt na kredyty.

Polityka kredytowa: niewielkie złagodzenie kryteriów większości rodzajów kredytów; niewielki spadek marż kredytowych.

Popyt na kredyt: brak istotnych zmian.

Oczekiwania na IV kwartał 2015 r.: brak istotnych zmian polityki kredytowej; wzrost popytu.

KREDYTY MIESZKANIOWE

Banki znacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, pomimo zapowiadanego w poprzedniej edycji braku istotnych zmian. Trzeci kwartał z rzędu banki odczuły znaczny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Zdaniem banków spadek ten wynikał głównie z wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania.

Polityka kredytowa: istotne zaostrzenie kryteriów; niewielki wzrost marż kredytowych.

Popyt na kredyt: znaczny spadek popytu.

Oczekiwania na IV kwartał 2015 r.: dalsze zaostrzanie polityki kredytowej; wzrost popytu.

>>> Czytaj też: Chorwacja znalazła sposób na rozwiązanie problemu "frankowiczów"

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Czwarty kwartał z rzędu banki podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu konsumpcyjnego. W porównaniu do wcześniejszej edycji zmniejszył się wpływ presji konkurencyjnej oraz popytu na kredyty konsumpcyjne na politykę kredytową banków.

Polityka kredytowa: brak istotnych zmian; wzrost kosztów pozaodsetkowych.

Popyt na kredyt: brak istotnych zmian.

Oczekiwania na IV kwartał 2015 r.: brak istotnych zmian polityki kredytowej; znaczny wzrost popytu.