W dniu wydania rekomendacji kurs akcji Emperii wynosił 70,5 zł. W piątek na zamknięciu kurs wynosił 70 zł.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że w 2015 r. zysk netto spółki wzrośnie do 45,1 mln zł,  przy przychodach na poziomie 2 065,2 mln zł.