Cena docelowa akcji  PKO BP została obniżona do 35,6  zł wobec 36,7 zł wcześniej (z rekomendacją "kupuj"), akcji Pekao do 164,1 zł wobec 176,4 zł wcześniej (z rekomendacją "trzymaj"), akcji mBanku do 460 zł wobec 517,4 zł (z rekomendacja "kupuj"), akcji Banku Handlowego do 89,1 zł wobec 107,8 zł wcześniej (z rekomendacją "trzymaj"), akcji Alior Banku nieznacznie obniżona do 99,6 zł wobec 99,8 zł wcześniej (z rekomendacją "kupuj"), zaś akcji ING BSK do 137 zł wobec 158,1 zł wcześniej (zmiana rekomendacji z "kupuj" do "trzymaj"). 

Analitycy podwyższyli wycenę Banku Millennium - do 7,6 zł za akcję wobec 6,2 zł wcześniej i podnieśli rekomendację do "kupuj" ze "sprzedaj".

"Pomimo ostatnich wzrostów kursów akcji, w naszym bazowym scenariuszu widzimy potencjał dla wyższej wyceny rynkowej, szczególnie banków z ekspozycją na kredyty hipoteczne denominowane w walucie obcej tj. mBank (kupuj), PKO BP (kupuj), Bank Millennium (kupuj). Rekomendujemy również kupno Alior Banku ze względu na wysokie tempo wzrostu zysku netto oraz potencjał do konsolidacji sektora bankowego pod auspicjami PZU" - czytamy w raporcie.

W ocenie analityków, scenariusz, w którym zostałoby wprowadzone przymusowe przewalutowanie kredytów jest coraz mniej prawdopodobny.