Strata operacyjna wyniosła 11,31 mln USD wobec 6,33 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,76 mln USD w 2014/15 r. wobec 106,23 mln USD rok wcześniej.

Coal Energy to prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.