Spółka spodziewa się silnej podaży ze strony banków na wszystkich rynkach, na których działa w IV kw. br. i na początku 2016 r.

"Każda taka zmiana kreuje nasz biznes i w związku z tym spodziewamy się zwiększonej podaży ze strony banków. Oczywiści wiele będzie zależało od skali wprowadzonych zmian. Na razie wiemy o regulacjach dotyczących wymogów kapitałowych, a jak będzie z podatkiem bankowym to jeszcze zobaczymy" - powiedział ISBnews Krupa.

Kruk spodziewa się pod koniec roku i na początku 2016 r. silnej podaży ze strony banków na wszystkich rynkach, na których działa.

"Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania naszych inwestycji. Powiększyliśmy wartość linii kredytowych do 560 mln zł, w tym 140 mln zł możemy wykorzystać w euro. Podjęliśmy również decyzję o emisji obligacji o wartości do 100 mln zł" - powiedział prezes.

Przedstawiciele spółki potwierdzili, że w najbliższych tygodniach spółka zaoferuje wybranym inwestorom możliwość zakupu obligacji, które docelowo mają być notowane na rynku Catalyst.

Spółka oczekuje, że wyniki za IV kwartał br. będę podobne do osiągniętych w minionym kwartale. 

"Z pewnością m.in. sytuacja makroekonomiczna sprzyja nam i następują dobre spłaty przez osoby zadłużone. Nie sądzimy, żeby w IV kwartale pod tym względem coś się zmieniło, jednak niekoniecznie wyższe spłaty przełożą się na jeszcze lepszy wynik" - powiedział Krupa.

Przedstawiciele spółki wyjaśnili, że w IV kw. mogą pojawić się koszty, które nie występowały w III kw. i to one mogą obniżyć sam wynik.

Kruk odnotował 52,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 26,01 mln zł zysku rok wcześniej. Natomiast przychody ze sprzedaży sięgnęły 162,45 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 103,81 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 160,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 126,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 449,24 mln zł w porównaniu z 367,53 mln zł rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.