"Na ten rok nie będziemy mieli następnej transakcji, ale będziemy aktywni na rynku. Będziemy rozmawiać, czy to o nabyciu złóż produkcyjnych, czy będących na etapie przygotowania do eksploatacji" – powiedział Paszkowicz podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że po nabyciu udziałów w złożu Sleipner spółka nie ma już silnej presji na kolejną transakcję.

Grupa Lotos przygotowuje obecnie strategię na lata 2016-2010. Będzie ona zakładać zwiększanie potencjału wydobywczego, jednak kluczowym parametrem będzie zyskowność.

"Będziemy koncentrować się na zyskowności, a nie na wolumenie. Wolumen będzie elementem nadążającym, a nie podstawowym" – powiedział wiceprezes.

Wskazał, że spółka będzie pracować nad tym, by poziom posiadanych rezerw potwierdzonych i warunkowych nie malał, a był odbudowywany w tempie wyższym niż produkcja.

Aktualnie Grupa Lotos dysponuje możliwościami produkcji ponad 1 mln ton ekwiwalentu ropy w skali roku. Zasoby potwierdzone (2P) w gestii spółki to 25,7 mln boe w Norwegii, 40 mln boe w Polsce i 76 mln boe na Litwie.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.