Zysk operacyjny wyniósł 16,77 mln zł wobec 9,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 359,91 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 392,50 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 18,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 936,13 mln zł w porównaniu z 1094,26 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 18,78 mln zł wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku.