PKP Cargo 

PKP Cargo złożyło powództwa o ustalenie nieistnienia sporów zbiorowych w poszczególnych zakładach spółki oraz na poziomie całej spółki, podano w komunikacie.>>>> 

Skutki ewentualnego strajku w PKP Cargo mogą być odczuwalne nawet w kolejnych latach, poinformował członek zarządu ds. finansowych Łukasz Hadyś. Na czwartek spółka zaplanowała rozmowy ze stroną związkową. >>>> 

Famur 

Famur podpisał list intencyjny z udziałowcami Elgór + Zamet, którego przedmiotem jest udzielenie Famurowi wyłączności negocjacyjnej na przeprowadzenie transakcji połączenia z Elgór + Zamet oraz uzgodnienie ramowych parametrów planowanej transakcji, podała spółka. Wartość transakcji nie przekroczy 14 mln zł i będzie zapłacona częściowo w środkach pieniężnych i w akcjach. >>>>  

Aplisens  

Aplisens odnotował 3,3 mln zł zysku netto ogółem w III kw. 2015 r. wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Unibep 

Unibep zawarł z wchodzącą w skład holdingu ILDC spółką Mill-Yon Gdańsk umowę na generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie wraz z elementami infrastruktury za ryczałtowo 84,55 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Tauron 

Spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie części mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń - aktywów kopalni węgla kamiennego Brzeszcze, podał Urząd. >>>>  

Grupa AB 

Obligacje serii AB02 290720 Grupy AB, o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, zadebiutują na Catalyst w środę, 4 listopada, podała Giełda. "Zarząd BondSpot S.A. postanawia: 1) wyznaczyć dzień 4 listopada 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 7 000 obligacji na okaziciela serii AB02 290720 spółki AB S.A., o łącznej wartości nominalnej 70 000 000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 10 000 zł" - czytamy w komunikacie. Dzień ostatniego notowania przypada 17 lipca 2020 r., podano również.

LiveChat  

Liczba klientów LiveChat Software powiększyła się do 12 744 firm, podała spółka na podstawie danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 listopada. Liczba klientów wzrosła o 460 firm w ciągu miesiąca. >>>>  

Quercus TFI 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 3 450,6 mln zł na koniec października 2015 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów sięgnęła 3 313,2 mln zł. >>>>  

Lotos  

Lotos Kolej - spółka zależna Grupy Lotos - rozpoczęła realizację przewozów kolejowych w Niemczech. To perspektywiczny rynek dla polskiego przewoźnika, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w październiku br. 4,9 USD/b w porównaniu do 7,7 USD/b miesiąc wcześniej. W październiku ub.r. marża wynosiła 4,8 USD/b, podała spółka. >>>>  

Grupa Duon 

Grupa Duon podpisała list intencyjny z Fraikin Polska o współpracy w ramach projektu zasilania pojazdów użytkowych gazem ziemnym, poinformowała spółka. >>>>  

i2 Development 

i2 Development - deweloper planujący publiczną emisję akcji i wejście na GPW - pozyskał 114 mln zł kredytu z mBanku Hipotecznego na finansowanie swojej flagowej inwestycji - Bulwaru Staromiejskiego we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2018 r. Pozyskane środki w całości przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów Bulwaru Staromiejskiego. W ramach tej inwestycji powstanie 14 budynków o przeznaczeniu biurowym, usługowym oraz mieszkalnym, podziemne parkingi oraz zagospodarowanie terenu. "Negocjowaliśmy umowę kilka miesięcy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na ofertę mBanku. Zabezpieczenia oraz warunki kredytu nie odbiegają od standardowych umów rynkowych. Pozyskane środki pozwolą nam na kompleksową realizację inwestycji" - powiedział wiceprezes Marcin Misztal, cytowany w komunikacie. Ze względu na skalę inwestycji kredyt został podzielony na cztery transze. Pierwsza z nich przeznaczona jest na sfinansowanie budynków o przeznaczeniu komercyjnym, a pozostałe na realizację budynków o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym. Umowę kredytową z mBankiem Hipotecznym podpisała spółka i2 Development Sp. o.o. Przy Arsenale Sp.k. wchodząca w skład grupy kapitałowej dewelopera.

JHM Development   

JHM Development sprzedało aktami notarialnymi 18 mieszkań i 10 garaży w październiku, podała spółka. "W miesiącu październiku 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 28 lokali, w tym 18 mieszkań i 10 garaży" - czytamy w komunikacie. Spółka podała również, że narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 202 lokale (159 mieszkań i 43 garaże). Na dzień 31 października 2015 roku spółka posiadała 59 zawartych umów przedwstępnych/deweloperskich, w tym 39 mieszkań i 20 garaży, podano także.

CoGyn Pharmaceuticals 

CoGyn Pharmaceuticals Inc. zrealizuje odwrotne przejęcie spółki SPAC I, w efekcie czego CoGyn notowana będzie na na rynku NewConnect, podała spółka. Zamknięcie transakcji odwrotnego przejęcia planowane jest w przeciągu kilku tygodni. >>>>  

Grupa Polsat 

Operacje związane z refinansowanie zadłużenia Grupy Polsat będą miały pozytywny wpływ na jej wynik brutto za III kw. tego roku w wysokości ok. 296 mln zł, podała spółka. >>>> 

Czerwona Torebka 

VOL Solutions Sp. z o.o. oraz BURDA Publishing Sp. z o.o. złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Merlin.pl, poinformowała Czerwona Torebka - właściciel Merlina. >>>>  

Vistula 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2015 roku przez Grupę Kapitałową Vistula wyniosły około 39,5 mln zł i były wyższe r/r o około 15,5 proc., podała spółka w komunikacie. >>>>  

Alior Bank 

Alior Bank nie zamierza przejmować żadnego TFI i skoncentruje się na wzmacnianiu spółki zarządzania aktywami Money Makers TFI, poinformował ISBnews wiceprezes Alior Banku Krzysztof Czuba. >>>>  

Alior Bank prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnych banków i do końca tego roku może podpisać jeden-dwa listy intencyjne. Powrót do rozmów z Raiffeisen Polbankiem nie jest wykluczony, poinformował wiceprezes Krzysztof Czuba. >>>>  

Platynowe Inwestycje 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zażądała od GPW zawieszenia obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje SA od 3 listopada 2015 r. do końca dnia 3 grudnia 2015 r. w związku zastrzeżeniami dotyczącymi podwyższenia kapitału przez spółkę, podała Komisja. >>>> 

Wojas 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2015 roku przez Grupę Kapitałową Wojas wyniosły 23,7 mln zł i były wyższe r/r o 3,5%, podała spółka. >>>>