VOL Solutions złożył wniosek w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych 14 października 2015 r., zaś BURDA Publishing - 27 października 2015 r., wynika z komunikatu.

"Informację o złożeniu powyższych wniosków, należycie upoważniony przedstawiciel spółki powziął osobiście we właściwym sądzie, w dniu 2 listopada 2015 r. Decyzja o tym, aby ustalić czy w sądzie zostały złożone jakiekolwiek inne wnioski o ogłoszenie upadłości Merlin.pl S.A. niż te, o których emitent poinformował w treści raportu bieżącego nr 35/2015, została podjęta w związku z doręczeniem Merlin.pl S.A. odpisu wniosku bezpośrednio przez Wierzyciela 2" - czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu Czerwona Torebka informowała, że Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych umorzył postępowanie z wniosku wierzyciela Exorigo - Upos o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Merlin.pl. Jednocześnie podała, że spółka "TM TOYS" złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Merlin.pl.

Wcześniej w październiku Tell i Czerwona Torebka nie doszły do porozumienia ws. transakcji nabycia przez Tell 100% akcji Merlin.pl i odstąpiły od jej realizacji.

Czerwona Torebka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r. To grupa handlowa, posiadająca m.in spółkę Merlin.pl. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,81 mln zł w 2014 r.