Granice przekraczali przede wszystkim imigranci z Azji i Afryki. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild" Leggeri powiedział, że ich napływ będzie prawdopodobnie jeszcze wzrastał. Wezwał też kraje Unii, aby szybko odsyłały imigrantów, którzy nie otrzymają azulu, do krajów ich pochodzenia. Leggeri przyznał, że granice Wspólnoty nie są chronione w wystarczający sposób.