Zysk operacyjny wyniósł 3,57 mln zł wobec 55 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,41 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 25,33 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 10,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 86,96 mln zł w porównaniu z 69,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 7,65 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Voxel to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w październiku 2012 r.