Sprzedaż spółki Gino Rossi (łącznie detaliczna i hurtowa) wyniosła 15,1 mln zł w październiku i była o 4% wyższa niż rok wcześniej. Sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła o 2% r/r do 12,4 mln zł, natomiast sprzedaż hurtowa zwiększyła się o 14% r/r i wyniosła 2,7 mln zł w październiku.

W okresie styczeń-październik sprzedaż spółki Gino Rossi wyniosła 132,9 mln zł i była wyższa o 5% w skali roku. Sprzedaż detaliczna wyniosła 99,2 mln zł i była wyższa o 5% r/r, zaś sprzedaż hurtowa po dziesięciu miesiącach tego roku zwiększyła się o 8% r/r do 33,7 mln zł.

Sprzedaż spółki Simple, realizowana wyłącznie w salonach własnych i do salonów franczyzowych, wyniosła 9,2 mln zł w październiku br., tj. wzrosła o 15% w porównaniu do wyniku z października 2014 roku. W okresie styczeń-październik sprzedaż zwiększyła się o 11% r/r do 81,1 mln zł.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.