Wynik z tytułu odsetek wyniósł 147,99 mln zł wobec 216 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 159,3 mln zł wobec 86,53 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 21,52 mld zł na koniec III kw. 2015 r. wobec 20,12 mld na koniec 2014 r.

W okresie I-III kw. 2015 r. bank miał 130,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 179,66 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 53,54 mln zł wobec 99,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.