Zysk operacyjny wyniósł 2,94 mln USD wobec 4,73 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 287,61 mln USD w III kw. 2015 r. wobec 388,66 mln USD rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 19,19 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,36 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 814,77 mln USD w porównaniu z 1 092,58 mln USD rok wcześniej.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.