Podkreśla też, że konflikt ukraiński nie oznacza zerwania relacji ekonomicznych między Rosją a Zachodem.

Friedman

Friedman

źródło: PAP