Obligacje zostały wyemitowane w ramach II publicznego programu emisji, w tym obligacje serii PPD, zostały zabezpieczone poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, do wysokości 450.000.000 zł.

Wykup obligacji zaplanowano na 4 listopada 2019 r.

"Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0% w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego" - czytamy w komunikacie.

Wartość zobowiązań spółki zaciągniętych na 30 września 2015 roku wynosi 654,11 mln zł, podano także.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.