W dniu wydania rekomendacji kurs akcji Alma Market wynosił 9,09 zł. W czwartek ok. godz. 10:30 kurs wynosił 8,95 zł po wzroście o 0,79% od ostatniego zamknięcia.

"W ciągu ostatnich kwartałów na wyniki spółki negatywny wpływ wywarły trudne warunki rynkowe i trwająca restrukturyzacja, która obejmuje zamykanie nierentownych sklepów" - czytamy w raporcie.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że w 2015 r. strata netto spółki wyniesie 20,2 mln zł,  przy przychodach na poziomie 1 572,1 mln zł.