Zysk operacyjny wyniósł 2,52 mln zł wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,04 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 47,62 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 4,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,84 mln zł w porównaniu z 135,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 3,94 mln zł wobec 5,26 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi zlokalizowanymi w najlepiej rozwiniętych regionach kraju (Górny Śląsk - Terminal Gliwice; Polska Centralna - Terminal Kutno; Dolny Śląsk - Terminal Brzeg Dolny). Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.