Zysk operacyjny wyniósł 24,33 mln zł wobec 52,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 512,38 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 473,97 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 145,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 552,32 mln zł w porównaniu z 1 329,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 236,93 mln zł wobec 101,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody w 2014 r. przekroczyły 2 mld zł.