Zysk operacyjny wyniósł 67,92 mln zł wobec 50,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 861,19 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 765,29 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 118,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 420,87 mln zł w porównaniu z 2 153,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 0,87 mln zł wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych.