PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 291 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 616 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przygląda się pod kątem akwizycji aktywom w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jest także zainteresowane aktywami w Norwegii i w Azji, poinformowali członkowie zarządu spółki. Możliwe są także akwizycje w segmencie ciepłowniczym w Polsce.>>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) prognozuje, że osiągnie w 2015 r. 37,1 mld zł przychodów i 6,3 mld zł zysku EBITDA, podała spółka. >>>>

WP.pl, Kino Polska, Agora 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zdecydowała o przyznaniu czterech koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu ósmego (MUX 8), podała Rada. Otrzymały ją spółki z grup kapitałowych Wirtualnej Polski, Kino Polska, Agory oraz ZPR. >>>>  

Presco Group 

Presco Group odnotowało 16,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CCC  

CCC odnotowało 33,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 40,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa CCC ocenia, że w całym 2015 roku wyda na inwestycje związane z rozwojem sieci detalicznej około 150 mln zł oraz 20 mln zł na inwestycje związane z logistyką, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>> 

Grupy AB  

Walne zgromadzenie Grupy AB zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za 2014/2015 r. kwoty 11 331 350,8 zł, co stanowi 0,7 zł/akcję, podała spółka. >>>>  

AmRest 

AmRest Holdings SE odnotował 65,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Miraculum 

Miraculum odnotowało 0,62 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2015 r. wobec 1,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MOL 

MOL odnotował 91,33 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 28,54 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Ipopema Securities 

Ipopema Securities odnotowała 1,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Asseco Poland,  Infovide-Matrix 

W wezwaniu Asseco Poland na akcje Infovide-Matrix złożono zapisy na akcje stanowiące co najmniej 70,01% kapitału i głosów w spółce, co oznacza spełnienie warunku dojścia wezwania do skutku, podało Asseco. >>>>   

Famur 

Famur odnotował 11,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 24,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kofola CS 

Kofola ČeskoSlovensko (Kofola CS), jako podmiot dominujący Grupy Kofola, "powzięła zamiar" przeprowadzenia oferty publicznej akcji i chce następnie doprowadzić do notowania jej akcji na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (PSE) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała Kofola S.A. (Kofola PL). Oferta będzie obejmować do 275 tys. nowych akcji i do 825 tys. istniejących akcji. >>>>  

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Gama przy ul. Kondratowicza w Warszawie wraz z elementami infrastruktury za ryczałtowo 84,55 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegająca na kompleksowym wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym, wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Kondratowicza w Warszawie" - czytamy w komunikacie. 

Stalexport 

Stalexport Autostrady odnotował 46,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 20,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

DTP 

DTP odnotowało 8,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 6,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

DTP może przeznaczyć 30 mln zł na zakup portfeli wierzytelności do końca br. roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Spółka ocenia, że na koniec roku będzie miała w zarządzaniu wierzytelności o łącznej wartości 3,5 mld zł. >>>>  

Gorenje  

Gorenje Group odnotowało 2,5 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,8 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Gorenje przygotowało nowy plan strategiczny grupy na lata 2016-2020 zakładający osiągnięcie 1,56 mld euro przychodów w 2020 r. i 9-proc. marżę EBITDA, podała spółka.>>>> 

Baltona 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Baltony wzrosły o 1% r/r i wyniosły 32,12 mln zł w październiku br., podała spółka. >>>>  

Petrolinvest 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję z 2 września 2014 r., w przedmiocie nałożenia na Bertranda Le Guerna kary pieniężnej w wysokości 150 tys. zł wobec stwierdzenia, że dopuścił się on manipulacji akcjami spółki Petrolinvest.>>>> 

TVN  

Dotychczasowy wiceprezes i dyrektor finansowy TVN John Driscoll podjął decyzję o zakończeniu współpracy ze spółką, podał TVN. Na jego miejsce został powołany Piotr Korycki. >>>>   

Warimpex 

Warimpex wykupił przedterminowo obligacje zamienne o łącznej wartości 23,5 mln zł, których termin wykupu przypadał w marcu 2016 r. i październiku 2016 r., podała spółka.

Erbud 

Umowa pomiędzy Erbudem a LC Corp na wybudowanie budynków wielorodzinnych we Wrocławiu, podpisana w czerwcu 2015 r. została rozwiązana, poinformował Ebud. "Umowa miała charakter warunkowy i jej realizacja była uwarunkowana dostarczeniem emitentowi nakazu rozpoczęcia robót, co miało nastąpić do dnia 30 października 2015. W związku z brakiem dostarczenia przez inwestora nakazu rozpoczęcia robót do wyżej określonej daty w/w umowa została rozwiązana" - czytamy w komunikacie.

PKP Cargo 

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy (KKPS), działający w PKP Cargo, zawiadomił spółkę o zawieszeniu rozpoczęcia strajku generalnego do 9 grudnia, podała spółka. >>>>  

Neuca  

Akcjonariusze spółki Neuca upoważnili zarząd do skupu do 103 tys. akcji własnych w terminie do 31 grudnia 2016 za kwotę łączną nie wyższą niż 46,35 mln zł, wynika z uchwał walnego. >>>>