"Do końca 2015 roku na zakup portfelu wierzytelności możemy przeznaczyć 30 mln zł. Mamy duży potencjał do pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Zwiększenie dźwigni finansowej pozwoli nam na zauważalne zwiększenie skali działalności i optymalne wykorzystanie naszego know-how i kapitału ludzkiego dla pomnożenia powierzonego przez akcjonariuszy kapitału" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

W III kwartale 2015 grupa DTP zakupiła na własny rachunek oraz funduszu zarządzanego przez DTP portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 117 mln zł, wydając na ten cel 11,7 mln zł. Łączna wartość zakupionych pakietów wzrosła na koniec września do 2,74 mld zł, a łączna wartość portfeli w zarządzaniu osiągnęła kwotę 3,25 mld zł.

"W ocenie zarządu spółki, na koniec roku DTP będzie miało w zarządzaniu wierzytelności o łącznej wartości 3,5 mld zł.

DTP podało, że w III kw. koncentrowało wysiłki na podnoszeniu efektywności grupy w obszarze zarządzania portfelami wierzytelności, zarówno własnymi, jak i powierzonymi. W efekcie, w ub. kwartale spółka zanotowała 55% wzrostu wysokości odzysków z portfeli - do kwoty 15,8 mln zł. 

"Konsekwentnie realizując strategię rozwoju grupy mamy potencjał, by cały rok 2015 zamknąć zdecydowanie dwucyfrową dynamiką przychodów i zysków" - czytamy w liście do akcjonariuszy.

Po trzech kwartałach br. przychody DTP wzrosły o 30%r/r do 47,64 mln zł. Zysk netto zwiększył się w I-III kw. 2015 roku o 19% r/r do 21,99 mln zł.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.