W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 10,11 zł. W czwartek po godz. 9-ej kurs wynosił 10,03 zł.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że w 2015 r. zysk netto spółki wyniesie 3,4 mln zł,  przy przychodach na poziomie 233,6 mln zł.