Zysk operacyjny wyniósł 24,73 mln zł wobec 8,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,14 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 183,91 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 26,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 842,88 mln zł w porównaniu z 406,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 26,86 mln zł wobec 12,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 roku.