Zysk operacyjny wyniósł 18,11 mln zł wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 600,09 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 504,97 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 122,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 54,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 039,92 mln zł w porównaniu z 1 753,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 130,5 mln zł wobec 63,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.