Zysk operacyjny wyniósł 76,05 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 935,28 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 846,16 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 334,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 173,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 853,82 mln zł w porównaniu z 2 709,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto (ogółem) w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 333,19 mln zł wobec 171,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r.