Zysk operacyjny wyniósł 5,12 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,36 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 65,87 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 6,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 247 mln zł w porównaniu z 186,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 4,1 mln zł wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. W ub.r. przejęła firmy Cursor i Divante, co pozwoliło umocnić pozycję na rynku usług wsparcia sprzedaży.