W okresie 3 kwartałów 2015 roku wydatki na integrację wyniosły 64 mln zł, z czego 43 mln zł zaliczono w ciężar ogólnych kosztów administracyjnych (w 2014 roku kwoty te wyniosły odpowiednio 104 mln zł i 53 mln zł).

"Główne pozycje wydatków integracyjnych obejmują obszar migracji systemów informatycznych (ponad 44%), koszty osobowe (19%), marketing i komunikacja (6%), nieruchomości (5%) oraz pozostałe i rezerwa (26%)" - czytamy w prezentacji.

PKO BP podał, że w okresie 3 kwartałów 2015 roku zrealizował synergie kosztowe w kwocie 92 mln zł.

"Bank zakłada, że w 2016 łączne synergie kosztowe wyniosą 187 mln zł, a od 2017 roku będą kształtować się na poziomie ok. 220 mln zł rocznie. Główne synergie kosztowe wynikają z integracji obszarów IT i funkcji wsparcia oraz obniżenia kosztów osobowych" - czytamy także.

W maju br. dyrektor odpowiedzialny za fuzję z Nordea Bankiem. Jarosław Orlikowski informował, że zakładane łączne synergie kosztowe i przychodowe PKO BP wynikające z integracji z Nordea Bank Polska sięgną 250 mln zł w 2016 roku, a począwszy od 2017 roku będzie to 300 mln zł łącznie.

Bank podał wówczas, że oczekiwane synergie kosztowe wyniosą 222 mln zł, a synergie przychodowe 78 mln zł w 2017 roku. W tym roku będzie to odpowiednio 105 mln zł i 34 mln zł, a w 2016 roku 187 mln zł i 63 mln zł. Łączne wydatki na integracji zostały określone na 320 mln zł, w tym koszty operacyjne na ok. 207 mln zł w ciągu 3 lat.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.