"Bardzo solidna pozycja kapitałowa, istotnie poprawiona w III kwartale , nawet uwzględniając dodatkowe wymogi kapitałowe, pozwala nam na wypłatę dywidendy w kolejnych okresach" - powiedział Drabikowski podczas konferencji prasowej.

"Naszym zdaniem, również z domiarami kapitałowymi, spełniamy zalecenia KNF umożliwiające wypłatę dywidendy do poziomu 50% zysku" - powiedział wiceprezes.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,5% na koniec września , zaś Core Tier 1 13,2% (dla banku: 15,0% i Core Tier 1 13,7%), co oznacza wzrost o 0,6 pkt proc. w skali kwartału w efekcie wdrożenia w III kw. br. inicjatyw z zakresu optymalizacji kapitału, które pozwoliły na zmniejszenie aktywów ważonych ryzykiem, a w konsekwencji spadek łącznego wymogu kapitałowego o 4,1% kw/kw.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.